Viktigt om avloppsanläggningar

08 januari 2020 jonas olsson
Viktigt om avloppsanläggningar

Avloppsanläggningen är möjligtvis en av husets eller villans viktigaste delar. Utan den kommer inte livet i fastigheten att fungera som det ska. Om du bygger ett nytt hus är det viktigt att anlita professionella som är kunniga inom avloppsanläggningar. Dessa ska kontaktas innan bygget påbörjas då anläggningen är bland det första som görs vid ett husbygge. Titta gärna här för tips och råd: http://www.kollandagrus.se/entreprenadarbeten/avloppsanlaggningar/ 

 

Köper du ett redan färdigbyggt hus är det väldigt viktigt att kontrollera avloppsanläggningen som redan finns på plats. Ta reda på hur anläggningen är byggd och ifall den har tillstånd. Ytterligare faktorer som du bör ta reda på är hur den ska skötas, hur den fungerar samt vad som är den lämpliga belastningen.

 

 

Vatten och avlopp

 

Avlopp och vatten hänger tätt ihop. När avloppsvatten från exempelvis tvätt, toalett och disk släpps ut är det viktigt att det renas i en anläggning som fungerar enligt alla lagstadgar. Det renade vattnet släpps sedan ut i närliggande sjö eller havsvik beroende på var fastigheten är belägen. Ett orenat avloppsvatten kan skapa föroreningar och stora skador både i hav och sjö men även för grannar om det hamnar i deras brunn.

 

Tyvärr kan det i vissa fall vara svårt att mäta hur pass bra en anläggning rengör vattnet. Några faktorer som spelar roll är ålder och teknik. Det går givetvis att anlita experter vars mätningar kan visa hur effektiv och bra ens avloppsanläggning faktiskt är.

 

Vem har ansvaret för avloppsanläggningen?

 

Vem har ansvaret för att avloppsanläggningen fungerar som den ska samt att den har rätt tillstånd? Det är fastighetsägarens uppgift. Därför är det som sagt väldigt viktigt att kontrollera den befintliga anläggningen vid husköp. Fastighetsägaren ansvarar även för att dricksvatten håller hög kvalité samt att avloppsanläggningen renar avloppsvattnet enligt alla gällande regler. En felbyggd anläggning som är yngre än 10 år kan man göra reklamationer på. 

Fler nyheter