Varför heter det ”varv”

22 januari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Varför heter det varv?

Har du någonsin undrat varför båtfabriker vanligtvis kallas ”skeppsvarv”? Kanske har du hört en kollega nämna det i förbifarten, eller kanske har du sett termen skriven på en skylt utanför din lokala fabrik. Oavsett vad som förde dig hit i dag ska vi utforska detta märkliga men roliga dilemma – och chansen är stor att det inte har något att göra med riktiga fartyg! Så spänn fast dig för en trevlig resa i historien och se om namnet ”skeppsvarv” är mer meningsfullt efter att ha läst vårt inlägg.

I enklaste mening är ett skeppsvarv i princip bara en fabrik som tillverkar båtar. Historiskt sett användes termen ”varv” för att hänvisa till alla områden där fartyg byggdes eller reparerades. Detta kunde vara i en flodbank, vid kusten eller till och med längre in i landet. Vissa av dessa varv var otroligt stora och sysselsatte tusentals personer. Idag finns inte jätte många kvar, men ett mindre är Björnhammarvarvet, ett fullservicevarv i Stockholm

Fullservicevarv Stockholm

Varv är båtbyggarfabriker

I dag är det vanligare att tala om båtbyggnadsfabriker än om skeppsvarv. Men om man tittar tillbaka i historien ser man att ordet ”varv” fanns långt innan båtar byggdes av glasfiber och andra syntetiska material. I själva verket går begreppet tillbaka ända till 1500-talet när trä och tyg var de enda material som användes för att bygga fartyg.

Termen ”varv” hade också en intressant innebörd under denna tidsperiod. Det användes ofta av köpmän och sjöofficerare som ett sätt att imponera på sina kollegor om vikten av den aktuella uppgiften. Man trodde att om ett skeppsvarv nämndes, betydde det att stor omsorg och man var noga med att bygga fartyget på rätt sätt.

I dag har vi naturligtvis inte samma vördnad för begreppet ”skeppsvarv” som förr i tiden. Numera används det främst för att beskriva en fabrik där båtar byggs eller repareras.

Fler nyheter