Vad är en bouppteckning?

19 maj 2020 Lily Hansen

En bouppteckning görs när en person avlider. Den avlidne lämnar i många fall både tillgångar och skulder efter sig. Dessa två sammanställs i något som kallas för bouppteckning. Bouppteckningen görs för att kunna fördela tillgångar mellan dödsboets delägare och efterarvingar. Ifall några skulder har lämnats efter dödsfallet är det viktigt att lösa dem. Principen är att skulderna ska lösas först, innan tillgångarna fördelas. Om skulderna varit för höga kan det hända att alla tillgångar används för att lösa dem. För att en bouppteckning ska räknas som giltig måste den bli godkänd. Ett av de viktigaste kraven är att inkludera alla berörda intressenter att delta på förrättningsmötet där tillgångar och skulder gås igenom.  Varje bouppteckning som sammanställs i Sverige är också en offentlig handling.

 

Att tänka på inför en bouppteckning

Bouppteckningen ska enligt regelverket utföras av två utomstående förrättningsmän. Oftast vänder man sig till en begravnings eller juristbyrå som erbjuder dessa typer av tjänster. Även privatpersoner kan få lov att vara förrättningsmän, så länge de inte är dödsbodelägare. Förrättningsmännen ska först och främst bestämma när bouppteckningen ska hållas. Därefter ska alla dödsbodelägare och efterarvingar kallas till bouppteckningen. Inför mötet ska ett värdeintyg och kontoutdrag tas fram. Dessa ligger till grund för själva bouppteckningen.

 

 

Att välja förrättsman

En bouppteckning i sölvesborg går till på exakt samma vis som en bouppteckning i Malmö eller Eslöv, samma regler gäller i hela landet. Bland det viktigaste är att anlita två utomstående förrättsmän. Oftast rekommenderas det att kontakta som ovan nämnt en juristbyrå eller en begravningsbyrå. De har oftast medarbetare kunniga inom detta specifika rättsliga område och kan vara till stor hjälp. Begravningsbyråerna brukar i många fall själva erbjuda en sådan tjänst vilket underlättar en hel del för de anhöriga. Skulle man föredra att ha en privatperson som har stått den avlidne nära som förrättsman går det också bra.

Fler nyheter