Rätten att få vara tillsammans

19 maj 2020 william eriksson

Att vara skild från sina nära och kära under en lång period, emot sin vilja, är en svår situation att befinna sig i. Många som är i stor nöd av en värdig livsstil, eller som flyr oro och krig i sitt eget hemland söker sig till andra länder. Men problem och sorg uppstår om inte alla familjemedlemmar får stanna i det landet tillsammans. En delad familj är på inget sätt rätt. Söker du hjälp och vägledning angående Familjerätt i Malmö kan du vända dig till Advokatfirman Jan F. Urwitz. De är en erfaren firma som specialiserar sig på ärenden som tillhör detta rättsliga område.

När man går olika vägar

Andra ärenden som ingår i kategorin familjerätt är skilsmässa eller äktenskapsskillnad och upplösning av ett samboförhållande. När två personer bestämmer att gå olika vägar kan det finnas olika saker som måste avklaras och som kräver juridiskt stöd. Detta kan vara vem som får vårdnaden av barnen, var de ska bo och så vidare. Ägodelar av värde kommer också att behöva delas på, som eventuella fastigheter, fordon, värdefulla ägodelar och andra tillgångar. En advokat kan agera som medlare när parterna har svårt att kommunicera eller inte kan komma överens om dessa beslut.

 

Testamente och arv

Man kan även vända sig till en advokatfirma angående familjerätt om man vill skriva ett testamente, eller få mer information om sin arvsrätt. Det kan vara obekvämt att ta beslut om arv och tillgångar. Dock kan ett frånvarande testament leda till bråk och tvister bland arvtagarna. Man kan då få hjälp hos en erfaren och skicklig advokat om man har olika tillgångar och vill försäkra sig om att dessa används på rätt sätt och av rätt personer – till exempel om någon av dessa inte är blodsrelaterad – efter ens bortgång och andra sammanhängande frågor. Skulle tvister om arvet uppstå efter bortgång, kan arvtagarna vända sig till advokatbyrån.

Fler nyheter