Marknadsundersökningar – hur går de till?

10 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Marknadsundersökningar – hur går de till?

Utan spaning ingen aning, var ett uttryck vi alltid använde oss av när jag var med och drev ett utvärderingsbolag för några år sedan. Det betyder att om du inte har någon aning om vad dina potentiella kunder vill ha eller hur de beter sig är du dömd att misslyckas. Du måste så att säga ha örat vid rälsen för att veta när tåget kommer. Man vill ju inte stå där och missa nästa tåg.

Mycket har förändrats sedan dess, och nu har vi en mängd data och information till hands som ger oss en bra utgångspunkt för att förstå våra kunder. Marknadsundersökningar är dock fortfarande ett viktigt verktyg för att företag, och som inte bör ignoreras.

Marknadsundersökningar är en process där man samlar in och analyserar data om en målmarknad. Den kan användas för att bedöma kundernas behov och önskemål, förstå kundernas köpvanor och avgöra vilka marknadsföringsstrategier som är mest effektiva. Det kan också handla om att ta reda på hur olika förändringar som du har genomfört har mottagits av dina kunder.

undersökningar

Olika typer och hur de går till

Det finns olika typer av marknadsundersökningar, men några av de vanligaste är följande undersökningar, fokusgrupper och intervjuer.

Undersökningar är en kvantitativ forskningsmetod, vilket innebär att man samlar in numeriska uppgifter. Detta kan ske genom online-undersökningar, telefonundersökningar eller personliga undersökningar. Det finns bolag som specialiserar sig på dessa typer av undersökningar som exempelvis,

Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att man samlar in uppgifter som är mer beskrivande till sin natur. Det kan handla om att man samlar ett urval ur den grupp man vill undersöka och låter de samtala relativt fritt kring ett ämne som du på förhand har beslutat. Marknadsundersökningsföretag brukar underlätta dessa sessioner och de kan vara mycket användbara för att hjälpa dig att förstå dina kunders behov och önskemål.

Intervjuer är en annan kvalitativ forskningsmetod som innebär att man talar med människor enskilt. Detta kan göras personligen eller via telefon. Marknadsundersökningsföretag använder ofta denna metod för att samla in uppgifter från målgrupper av olika slag.

Fler nyheter