Hur gör man med avsättning till tjänstepension?

05 september 2021 william eriksson

Ibland har man inte möjlighet att vara på jobbet en längre period av olika anledningar. Det kan vara en sjukdom eller en skada som sätter stopp för arbetet. Ett annat alternativ till att man inte kan vara på arbetet kan också vara en graviditet eller en föräldraledighet. De gångerna får man ofta en alternativ ersättning istället för lönen som kommer varje månad. Vilken ersättning man får är lite beroende på vad det är man är hemma för.

Ersättning vid frånvaro på arbetet

Är man gravid eller föräldraledig är det föräldrapenning eller graviditetspenning som man får utbetalat för den tiden man är hemma. Vid sjukdom blir det andra ersättningar beroende på varför man är hemma. Det kan vara att man är hemma med sjukpenning eller sjukersättning som gör att försäkringen faller ut. Även vid aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta finns ersättningar som gör att försäkringen faller ut. Som frånvarande med någon form av ersättning har man ett problem när det gäller tjänstepensionen.

 

 

Tjänstepension inbetalas med försäkringen

Problemet är att arbetsgivaren inte betalar in premier till den framtida tjänstepensionen. Ett större tapp på betalningen dit kan göra en mindre pension i framtiden. Ett tips då är att anlita en försäkring som kan betala in premierna istället för din arbetsgivare. Det är inte alla som kan få tillgång till www.afaforsakring.se dock, det beror på vilken anställning man har. Är man kooperativt anställd eller tjänsteman född 1981 eller senare inom handeln är man berättigad till försäkringen.

Det kan också vara någon som är privat anställd inom ett företag, exakt vilka som är berättigade går att läsa på deras hemsida. De flesta som har tillgång till försäkringen har fått det automatiskt via jobbet. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen har man minst en av deras försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också de teckna försäkringar för sina anställda.  

Fler nyheter