Använd 3PL och effektivisera ditt företag!

13 september 2022 Camilla Holmgren

editorial

3PL är en viktig del av affärsinfrastrukturen för alla företag som vill effektivisera och förbättra sin verksamhet. 3PL-leverantörer, såsom Hillmers Logistik, erbjuder ett omfattande utbud av tjänster som kan hjälpa ditt företag att minska kostnaderna, förbättra effektiviteten och optimera sin leveranskedja. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på 3PL och varför det är så viktigt för företag idag.

Vad är 3PL?

3PL står för tredjepartslogistik. Det är en tjänst där företag lägger ut sin logistik- och distributionsverksamhet på en specialiserad leverantör. 3PL-leverantörer erbjuder en rad olika tjänster, från lagring och lagerhållning till transport och distribution. De kan också tillhandahålla mervärdestjänster som förpackning, montering och orderuppfyllelse.

3PL

Varför använda 3PL?

Det finns många skäl till varför företag väljer att använda 3PL-leverantörer. Ett av de viktigaste är att det kan hjälpa dem att spara pengar. Genom att lägga ut sin logistikverksamhet på entreprenad kan ett företag undvika att behöva investera i egna lagerutrymmen, transportflotta och personal. Detta kan leda till betydande besparingar på kapitalkostnader. Dessutom har 3PL-leverantörer ofta stordriftsfördelar som gör det möjligt att erbjuder konkurrenskraftiga priser för sina tjänster.

Öka effektiviteten med 3PL

En annan viktig fördel med 3PL är att det kan bidra till att förbättra företagets effektivitet. 3PL-leverantörer har expertisen och resurserna för att hantera logistikverksamheten på ett effektivt sätt. De kan också ge företag tillgång till sofistikerad teknik, t.ex. lagerhanteringssystem, vilket ytterligare kan förbättra effektiviteten.

Vilka är de olika typerna av 3PL?

Det finns två huvudtyper av 3PL

  1. tillgångsbaserade leverantörer
  2. icke-tillgångsbaserade leverantörer

Tillgångsbaserade 3PL-leverantörer äger sin egen transportflotta och sina egna lagerlokaler. Detta gör det möjligt för dem att erbjuda ett omfattande utbud av tjänster till sina kunder. Icke-tillgångsbaserade 3PL-leverantörer äger inga fysiska tillgångar utan fokuserar i stället på följande tillhandahålla specialtjänster som transporthantering, orderhantering och hantering av leveranskedjan.

Hur mycket kostar 3PL?

Kostnaden för 3PL-tjänster varierar beroende på typ och omfattning av de tjänster som krävs. 3PL-leverantörer tar vanligtvis ut en procentsats av värdet på de varor som skickas, per skickad enhet eller per kvadratmeter som används i deras lager.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://bil-bloggar.se/

https://bil-blogg.se/

https://bilnews.se/

https://bilarochcamping.se/

https://bilnewz.se/

https://bilpower.se/

https://bilutflykter.se/

https://dinnyabil.se/

https://dintrafik.se/

https://motorochteknik.se/

https://nyttombilar.se/

https://vimedbil.se/

Fler nyheter