Advokater med stor erfarenhet inom asylrätt

20 mars 2020 Cecilia Olsson
Advokater med stor erfarenhet inom asylrätt

Asyl innebär ett skydd för en person som av en eller annan anledning känner sig förföljd i sitt egna hemland. Den egna staten kanske inte har möjlighet att ge ett fullgott skydd eller så vill den helt enkelt inte ge det till den utsatta personen. Att utsättas för förföljelse kan bland annat innebära att man riskerar att utsättas för tortyr, kroppsstraff samt annan omänsklig behandling eller bestraffning. I värsta fall kan det även innebära att man löper risk att straffas med döden. Det finns många anledningar till att en person kan känna sig förföljd samt känna fara för sitt liv, några av de vanligaste är på grund av sexualitet, politiska åsikter, religion eller ras. Det kan även vara en väpnad konflikt som gör att man tvingas fly från sitt hemland för att inte riskera att skadas eller rent av att dö. 

Asylrätten kan på ett förenklat sätt förklaras med att den innebär rätten personer som befinner sig utanför sitt hemland har att söka och få skydd från förföljelse. År 1984 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av FN:s generalförsamling. I artikel 14 stadgas att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Förklaringen är utgångspunkten för alla juridiskt bindande internationella folkrättsliga konventioner och den utgör grunden i det internationella samarbetet på detta område.

Vill man ha hjälp med asylrätt i Göteborg ska man kontakta Advokatfirman Ottosson & Pakas. De har mycket bred kunskap inom många rättsområden och speciellt inom migrations- och asylrätt. De ser alltid till att den asylsökande får hjälp på sitt egna språk vilket säkerställer att alla uppgifter blir rätt redan från början, samt att det ger en känsla av trygghet för den sökande. Advokatfirman Ottosson & Pakas arbetar även för att återförena splittrade familjer och att hjälpa samt biträda ensamkommande flyktingbarn vilket ligger advokatfirman varmt om hjärtat. 

Fler nyheter