Tandreglering för självsäkra leenden

07 september 2020 Lily Hansen

Har du en eller flera sneda tänder och känner dig obekväm med att le, skratta och prata obehindrat? Kanske har du någon typ av bettfel som påverkar både munhälsan och självförtroendet? Då kan tandreglering vara något för dig. 

Att möta världen med ett leende är något alla ska kunna känna sig bekväma sig med, och inget snedställda tänder bör få stå i vägen för. En tandställning kan rätta till dina tandproblem, och ge dig precis ett sådant leende du drömmer om. Orolig för att behöva ha en silvrig räls i munnen? Ingen fara, nuförtiden finns tandställningar som är nästintill osynliga. 

 

Tala med din tandläkare

Önskar du få hjälp och rådgivning kring tandreglering ska du tala med din tandläkare, alternativt vända dig till en specialist. Beroende på vilken typ av reglering du behöver, kan olika typer av tandställningar passa olika bra. För somliga är räls det bästa, medan det för andra kan räcka med en variant som endast används nattetid.

Hur lång tid tar det då från insättning av tandställning till det där fantastiska leendet? Det kan variera lite beroende på typ av tandställning samt vilket utgångsläge man har. De flesta tandregleringar tar någonstans mellan ett halvår upp till ett par år. 

 

 

Tandreglering för både vuxna och barn

Tandställning finns att få för såväl barn som vuxna. Tandreglering görs i regel dock inte på yngre barn eftersom de ännu växer och bettet kan hinna förändras mycket av sig självt på bara några år. 

Tandreglering i vuxen ålder blir allt vanligare, mycket tack vare att nya moderna tandställningar nu finns tillgängliga. Tandställningar som varken knappt syns eller känns – men som likväl gör stor skillnad. Är man vuxen och vill få hjälp med tandreglering får man ofta bekosta hela eller delar av behandlingen själv, men så gott som alltid är det en investering väl värd pengarna. 

Fler nyheter