Tabellae Sverige ger anpassningsbara affärsdokument

05 mars 2021 william eriksson

Det är en stor fördel att ha anpassningsbara affärsdokument på ett företag, så att utgående information kan anpassas i enlighet med de rättsliga krav som finns i olika länder och regioner. Det bästa med anpassningsbara affärsdokument är att varje dokument är förhandsskapat och rätt så enkelt kan anpassas av slutanvändaren genom att det går att ta bort eller lägga till fält, men man kan även ändra hela dokumentets layout, format och stilar. Ett företag som Tabellae Sverige är experter just på Output Management av den här typen.

Genom att det är en molnbaserad affärslösning kan man också på ett smidigt sätt integrera dokumenthanteringen i olika delar av företagets verksamhet. Ett program som heter Lasernet kan samarbeta med befintliga system som exempelvis Visma eller SAP, och man kan enkelt styra utseendet på både offerter, följesedlar och fakturor, och man kan även skriva ut sina egna varuetiketter. Konceptet kallas Configurable business documents d365 och många stora företag använder det redan.

 

Smidig hantering och arkivering

Man får enhetlig dokumentation i företaget om man exempelvis låter Tabellae Sverige implementera ett så smidigt och flexibelt program, att programvaran utvecklas när kundens behov förändras, och man får en skräddarsydd lösning. Samma tillämpningar passar inte alla, utan det är bra att man får en företagsanpassad dokumenthantering. Arkivering går också lätt, och genom att allt lagras i molnet kan alla rutiner optimeras, så att man slipper såväl dubbelarbete som onödiga fel och stopp.

 

 

Gemensam databas och effektivare processflöde

Kan man integrera och synkronisera så mycket som möjligt sparar man också på resurser. Det som kallas ERP, Enterprise Resource Planning, är just vad man är ute efter. Genom att alla delar i verksamheten samarbetar får man stora konkurrensfördelar och effektiviserade processer. Det finns också utbildning om hur man utnyttjar programmets kapacitet maximalt, och det gäller allt möjligt från ekonomi till leveranser och rapporter.

Fler nyheter