Skydd för arbeten

19 maj 2020 Lily Hansen

Arbetsplatser inom byggen har sina säkerhetsregler på grund av risker. Om det är en byggarbetsplats, som pågår under en längre tid och på samma plats, så är det ganska lätt att bygga upp skyddsbarriärer mellan arbetsplatsen och förbipasserande. För att arbeta på en byggarbetsplats krävs en hel del skyddsutrustning som de förbipasserande inte har. De som arbetar använder olika slags skyddsutrustning som exempelvis hjälm, säkerhetsskor, handskar, hörselskydd, skyddsglasögon, kläder med varsel med mera. Det finns även säkerhetsföreskrifter som gör gällande vad som sker och hur man då ska agera.

 

En rörlig arbetsplats

Om man arbetar på en rörlig arbetsplats, som exempelvis arbeten med vägar, så behövs det annorlunda skyddsbarriärer som dessutom behöver vara mobila. Detta på grund av att arbetsplatsen förflyttar sig allteftersom. Skyddsbarriärer i Stockholm går att hyra hos exempelvis http://www.hhrental.se/, om man har ett behov av avskärmning mellan arbetsplatsen och förbipasserande. Ofta rör det sig då om barriärer som ska skydda mot fordon, och inte bara mot gående. Gäller det skyddsbarriärer ute på motorvägar och så vidare, så är det enbart för fordon, och de ska kunna skydda bra även om någon skulle råka köra in i dem.

 

Visa och stoppa

När man bygger upp skyddsbarriärer vid en mobil arbetsplats, som vägarbeten, så är det inte bara viktigt att man stoppar fordon från att köra fel. Utan man måste även mycket tydligt visa vad som sker och hur man istället ska köra. Sättet man gör det på är med hjälp av skyltar, och ibland även skyltar med belysning. Man nyttjar varsel genom färgerna orange och gult, som är reflexer emot bilarnas belysning. Det ska vara omöjligt att missa avspärrningarna, eller väg-omläggningarna, antingen man kör på dagtid eller under natten. Därför sätter man också upp skyltar en bra bit i förväg så att förarna inte har någon som helst möjlighet att missa vägarbetet.

Fler nyheter