Gör företaget lönsamt igen med hjälp av rekonstruktion

23 augusti 2021 Cecilia Olsson

En rekonstruktion kan vara en bra lösning för ett företag som för tillfället inte klarar av att betala sina skulder. Den ger bolaget andrum eftersom skulderna under rekonstruktionsprocessen fryses och företaget kan inte begäras i konkurs. Det krävs dock att företaget har goda förutsättningar att kunna verkställa en rekonstruktionsplan med lyckat resultat och därmed bli lönsamt igen. 

En ansökan görs till tingsrätten där bolaget har sitt säte av företaget som är i behov av rekonstruktionen eller av dess borgenär. För att en borgenärs ansökan ska bli godkänd krävs dock att företaget som ska genomgå rekonstruktionen går med på det. 

Företaget får som längst ett år på sig att ordna upp de ekonomiska problemen 

En företagsrekonstruktion kan vara i tre månader upp till ett år. När rekonstruktionen blivit beviljad har företaget tre månader på sig men kan sedan ansöka om förlängning tre månader i taget, gränsen för förlängning går dock vid 12 månader. Det är tingsrätten som beviljar företagsrekonstruktionen och är även den instans som bjuder in till förhandling och fastslår offentliga ackord. 

När avslutas en företagsrekonstruktion?

Målet är såklart att avsluta rekonstruktionen när man uppnått syftet med den, men det finns även andra anledningar till att man kan avbryta en rekonstruktion. Det kan till exempel bero på att företaget begär det, att rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått eller om företaget i vissa avseenden inte uppfyller sina skyldigheter. 

Anlita rätt hjälp

RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation som hjälper bolag som fått ekonomiska problem och är i behov av företagsrekonstruktion. Man kan kontakta dem för att boka ett kostnadsfritt första möte, för att få veta mer om själva processen eller har andra funderingar. RekonstruktionsGruppen har lång erfarenhet av företagsrekonstruktioner och tillsammmans med dem är det möjligt att vända en negativ trend samt undvika en onödig konkurs. De finns med hela vägen, från skuldberg till lönsamhet.

Fler nyheter