Etiketter som räddar liv

03 april 2020 Linda Edgarsson
Etiketter som räddar liv

Från det att man är liten så får man lära sig om vad som är farligt. Många tar till sig detta redan i unga år, medan andra behöver lite mer tid på sig. Vissa lär sig tyvärr aldrig. Många gånger handlar det om sunt bondförnuft och en god uppfostran när det gäller att akta sig för det som är farligt. Skrämselpropaganda varvat med kunskap brukar fungera på de allra flesta. Förr använde man sig av troll och onda luffare som låg på lur för att förhindra barnen att gå vilse i skogarna och än idag lever nog sjöodjuret för dem som har barn nära sjöar och hav.

Men för vuxna krävs mer än så, här behövs information och tydlighet, gärna varningstexter som berättar när någonting är farligt eller förbjudet. Allt kan man omöjligt veta och då behövs en upplysning och en hjälp. Det här med varningstexter och kända etiketter har de flesta också med sig från barndomen, man lär sig ofta tidigt utseendet och blir uppmärksam på de klassiska färgerna och formerna som dessa brukar ha. Hur många gånger en varningstext har räddat ett liv går inte att räkna. De är med andra ord livsviktiga.

Om du som företagare eller privatperson innehar produkter som kan innebära fara för allmänheten ska detta utlysas med någon form av varning. Ett praktiskt sätt är att köpa varningsetiketter som tydligt visar vilken typ av fara produkten åsyftar. Det kan handla om både gifter, gaser, radioaktiva ämnen och annat som allmänheten måste informeras om. Många företag säljer dessa typer av etiketter men på exempelvis u-tab.se finns ett brett utbud med det korrekta utförandet för fara som allmänheten känner till för farligt gods. Företaget tar sig även an storförbrukare inom området så även du som tillverkare kan med fördel handla dina varningsetiketter till farligt gods här.

Fler nyheter