horoskopetidag.se

läs mer här

Home - Category: advokat

Kategori: advokat

Advokater med stor erfarenhet inom asylrätt

Posted on mars 20, 2020 in advokat

Advokater med stor erfarenhet inom asylrätt

Asyl innebär ett skydd för en person som av en eller annan anledning känner sig förföljd i sitt egna hemland. Den egna staten kanske inte har möjlighet att ge ett fullgott skydd eller så vill den helt enkelt inte ge det till den utsatta personen. Att utsättas för förföljelse kan bland annat innebära att man riskerar att utsättas för tortyr, kroppsstraff samt annan omänsklig behandling eller bestraffning. I värsta fall kan det även innebära att man löper risk att straffas med döden. Det finns många anledningar till att en person kan känna sig förföljd samt känna fara för sitt liv, några av de vanligaste är på grund av sexualitet, politiska åsikter, religion eller ras. Det kan även vara en väpnad konflikt som gör att man tvingas fly från sitt hemland för att inte riskera att skadas eller rent av att dö. 

Asylrätten kan på ett förenklat sätt förklaras med att den innebär rätten personer som befinner sig utanför sitt hemland har att söka och få skydd från förföljelse. År 1984 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av FN:s generalförsamling. I artikel 14 stadgas att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Förklaringen är utgångspunkten för alla juridiskt bindande internationella folkrättsliga konventioner och den utgör grunden i det internationella samarbetet på detta område.

Vill man ha hjälp med asylrätt i Göteborg ska man kontakta Advokatfirman Ottosson & Pakas. De har mycket bred kunskap inom många rättsområden och speciellt inom migrations- och asylrätt. De ser alltid till att den asylsökande får hjälp på sitt egna språk vilket säkerställer att alla uppgifter blir rätt redan från början, samt att det ger en känsla av trygghet för den sökande. Advokatfirman Ottosson & Pakas arbetar även för att återförena splittrade familjer och att hjälpa samt biträda ensamkommande flyktingbarn vilket ligger advokatfirman varmt om hjärtat. 

Hjälp i livets svåra stunder

Posted on december 12, 2019 in advokat

Hjälp i livets svåra stunder

Vi dras till äventyren som presenteras för oss i filmer, böcker och andra medier. Det är något med den klassiska berättelsen om hjälten som sugs in i ett äventyr, ibland mot sin vilja, och kämpar för att besegra fiender – både inre och yttre. Faktum är att berättelsen återkommer genom historien och är ett vanligt tema inom många myter världen över.

Den som är intresserad av att läsa mer om detta gör bäst i att plocka upp Joseph Campbells klassiska bok ”Hjälten med tusen ansikten”.

Poängen är dock att vi alla är hjältar i vår egen berättelse. Ibland är vi också skurkar i någon annans liv. 
Få gånger är väl detta faktum så närvarande som vid ett uppbrott. Ofta kan vi visa upp våra allra småaktigaste sidor, vilket är fullt förståeligt. Med detta är syftet inte att rättfärdiga dem, men visst vore det konstigt om vi inte visade upp vår besvikelse inför det som har hänt: Att vi går skilda vägar från en person som vi fram tills nyligen har varit djupt intima med.

Riktigt tråkigt är det förstås om det finns gemensamma barn med i bilden. Vet man med sig att man inte kan sköta ett skilsmässa snyggt är det kanske bäst att i huvudsak låta andra föra ens talan. Till exempel genom att anlita en advokat i Helsingborg som får hantera det mesta.

Genom att låta advokatfirman Wagenius sköta allt det praktiska kan du då fokusera dig på att ta hand om dina barn och läka själv. När tiden sedan är mogen, och du är redo för att läka, kan du sedan låta förhållandet med din tidigare parter utvecklas till vad som kan bli en i varje fall hövlig vänskap.

Viktigast är förstås att alltid vara öppen och ärliga med hur du upplever att ett förhållande är. Det skapar inte bara ett hälsosamt förhållande, utan ökar chanserna till att skiljas åt som vänner – om den dagen skulle komma.