Brunnsborrning i Västerås och andra orter

30 november 2020 jonas olsson

Även om det idag är fler och fler som ansluter sig till det kommunala nätet så är det ändå många som anlitar företag för brunnsborrning i västerås, och på andra orter. Antingen kan det vara för att man har djur eller lantbruk och behöver en större mängd vatten än vad man vill belasta det kommunala nätet med.

Eller så kan man ha ett företag som gör av med stora mängder vatten i sin produktion och därmed vill man ha en egen källa att ta från. Men det finns även de som vill ha en egen brunn för bevattning av sin trädgård och liknande. Eller så kanske man redan har en brunn som man behöver fräscha upp och göra om.  

 

Borra i olika syften

När man utför brunnsborrning så är det för att man ska installera en brunn. Men idag så har systemet utvecklats avsevärt mot i forna tider. Man står inte med en vev och drar upp hinkar med vatten längre. Brunnarna är oftast inte heller så stora som de en gång var. Nu borrar man så litet som möjligt och där man kan hitta vatten så nära markytan som det är möjligt.

 

 

Går det så undviker man även att borra genom berggrunden och skapar bästa möjligaste arbetssättet på det viset. Det är också billigare för kunden. För att dra upp vattnet monterar man en pump som får sköta jobbet. Antingen med en utkastare ovanför pumpen, om det ska vara till bevattning, eller så ansluter man ett rör som går in i bostaden.

 

Godkännande av arbetet

Det är viktigt att man ser till att man har ett godkännande från kommunen för att borra en brunn. Det skiljer sig från kommun till kommun och beror även på var i kommunen det gäller. Man bör också ta reda på underliggande markarbeten så inget skadas vid borrningen.

Fler nyheter