Bergspräckning i Stockholm underlättar bygget

27 november 2020 jonas olsson

Man utför oftast en bergsprängning på grund av att man vill få en planare yta eller få bort stenblock vid ett bygge. Om vi ser på våra järnvägar, så har man fått göra bergsprängning på många ställen, detta då Sverige är ganska bergigt och backigt och detta inte är det bästa för tågen. Ibland räcker det att man gör en bergspräckning, och då blir det ingen explosion. 

Bergsprängning kan även utföras för att man vill bygga ett garage eller förstora en parkering. Där finns även de som vill ha en inbyggd pool där man behöver göra en bergsprängning. Vid byggen kan bergsprängning ge många möjligheter.

 

Hur viktigt är det?

Beroende på vad man ska göra och hur svårt samt stort det är kan det ibland räcka med en bergspräckning. Bergspräckning i Stockholm innefattar inte en explosion. Man tar bort mindre stenar och knallar. Detta fungerar när det inte är något stort som behövs tas bort.

Den viktigaste skillnaden är att vid bergsprängning blir det en explosion. För att inte berget ska smällas i bitar som flyger iväg använder man sig av en sprängmatta. Allt detta måste noggrant gås igenom för att se till att man följer säkerhetsreglerna. 

 

Säkerheten är viktig

En bergsprängning utförs av duktig personal. Detta är inget man ger sig på om man inte är utbildad och kunnig inom arbetet. Det finns en del osäkerhetsfaktorer kring jobbet. Till exempel behöver man en sprängmatta som förhindrar stenarna att flyga. 

Man måste även varna människorna innan att sprängning kommer att ske. Även fast man idag kan använda sig av en tystare explosion så kan det ändå låta en hel del och dessutom skaka i marken. Det finns även en begränsning på hur nära allmänheten får komma. Anlita ett professionellt företag som exempelvis http://gnestabergbyggare.se/ så kan de utföra din bergsprängning på rätt sätt. 

Fler nyheter