Är företagande din livsstil?

30 januari 2020 jonas olsson
Är företagande din livsstil?

Tillhör du en av alla företagare i södra Sverige som tillsammans står för ca 80 %  av alla anställningar? Är du en av de som gör att det finns ett fantastiskt utbud av varor och tjänster?

Företagarna syd i Malmö är en organisation för dig som lever med företagande. Genom företagarna syd får man tillgång  till bland annat ett brett nätverk, kunskap och stöttning. Organisationen arbetar också med opinionsarbete för att skapa bästa möjliga företagsklimat i Malmö. Är förutsättningarna goda för företagare skapar det positiv tillväxt.

 

Livsstilen som inkluderar närstående och vänner

Har man valt att vara egen företagare jobbar man  som bekant ofta mer än om man har en anställning. Dels för att man gjort ett eget val, en egen  investering, satsat och känner stort ansvar. Man kanske har anställda som är beroende av att företaget går bra. Eftersom man  ofta lägger mycket tid på sitt företag, påverkar det självklart familjeliv och övrigt socialt liv också. Företagarna syd jobbar för att alla som finns runt en företagare ska vara synliggjorda. Som medlem har man via medlemssidan tillgång till övriga medlemmar, och kan hitta andra företagare som man redan känner eller göra nya bekantskaper. Det blir början till att bygga upp det egna nätverket.

Lång erfarenhet ger kunskap 

Nätverket Företagarna Malmö har  funnits sedan 1830. Under den långa tiden hinner man samla på sig stor erfarenhet. Den finns att ta del av. Kontakter och kunskap. Dessutom satsar Företagarna på utbildningar inom företagande. T ex ledarskapsutbildning, marknadsföring och IT-kunskap. Det finns även ett aktivt  arbete som går ut på att skapa förmåner lokalt i Malmö. Ett exempel på förmån är en liv- och olycksfallsförsäkring som är kostnadsfri för medlemmar. Andra exempel är förmåner vid inköp av bil, eller bra friskvårdsalternativ. Som medlem har man tillgång till hemsidan med utrymme för egen reklam. Det blir en välbesökt reklamplats.

Fler nyheter