A och O om vakuumpumpar

14 maj 2020 jonas olsson

En vakuumpump är ett redskap som används för att reducera trycket i en specifik volym, för att på det sättet skapa en tryckskillnad mellan volymens utsida och insida. Volymen försätts då i vakuum, det vill säga ett tryck som understiger atmosfärstrycket. Detta system används för att avlägsna gaspartiklar från en volym. Det finns två olika sorters vakuumpumpar: de som transporterar gaspartiklarna ut från systemet genom mekanisk kraft som skapar ett flöde, och de som avlägsnar gaspartiklarna genom att locka dem att fästas på specifika ytor. Ytterligare en sorts vakuumpumpar som används mer sällan är kinetiska pumpar, såsom till exempel diffusions-pumpar. 

 

Vakuumpumpens kapacitet

Ändamålet med alla dessa olika sorters vakuumpumpar är att sänka trycket i diverse apparater. Olika vakuumpumpar kan hantera olika vakuumnivåer. När det talas om högt vakuum betyder det ett avancerat vakuum – då handlar det om pumpar som klarar väldigt låga tryck. När det å andra sidan handlar om lågt vakuum är det ett mindre avancerat vakuum man pratar om: pumpar som inte behöver åstadkomma lika lågt tryck. Den mängd energi som går åt för att skapa ett vakuum i systemet beror helt på undertrycket som skapas och volymen som ska evakueras.

 

 

Ultra högvakuum pumpar

När det kommer till att nå väldigt låga tryck har man designat en teknik som heter extrem högvakuum. För detta används turbomolekylära pumpar i applikationer som kräver en ren driftmiljö. Vad ska du göra när du behöver skaffa en dylik lösning? En snabb googling på “high vacuum pumps” kan funka, men hur ska du välja rätt? Det är just därför Advanced Vacuum finns – ett företag som erbjuder vakuumpumpar i alla utföranden till dig som behöver dem. Du kan bläddra igenom deras sortiment på hemsidan https://www.advancedvacuum.se/pages/high-vacuum. Där kan du se vilken kapacitet pumparna har, samt läsa fler detaljer och specifikationer om varje modell så du kan fatta ett informerat beslut.

Fler nyheter