horoskopetidag.se

läs mer här

Home - 2020 - november

Månad: november 2020

Brunnsborrning i Västerås och andra orter

Posted on november 30, 2020 in brunnsborrning

Även om det idag är fler och fler som ansluter sig till det kommunala nätet så är det ändå många som anlitar företag för brunnsborrning i västerås, och på andra orter. Antingen kan det vara för att man har djur eller lantbruk och behöver en större mängd vatten än vad man vill belasta det kommunala nätet med.

Eller så kan man ha ett företag som gör av med stora mängder vatten i sin produktion och därmed vill man ha en egen källa att ta från. Men det finns även de som vill ha en egen brunn för bevattning av sin trädgård och liknande. Eller så kanske man redan har en brunn som man behöver fräscha upp och göra om.  

 

Borra i olika syften

När man utför brunnsborrning så är det för att man ska installera en brunn. Men idag så har systemet utvecklats avsevärt mot i forna tider. Man står inte med en vev och drar upp hinkar med vatten längre. Brunnarna är oftast inte heller så stora som de en gång var. Nu borrar man så litet som möjligt och där man kan hitta vatten så nära markytan som det är möjligt.

 

 

Går det så undviker man även att borra genom berggrunden och skapar bästa möjligaste arbetssättet på det viset. Det är också billigare för kunden. För att dra upp vattnet monterar man en pump som får sköta jobbet. Antingen med en utkastare ovanför pumpen, om det ska vara till bevattning, eller så ansluter man ett rör som går in i bostaden.

 

Godkännande av arbetet

Det är viktigt att man ser till att man har ett godkännande från kommunen för att borra en brunn. Det skiljer sig från kommun till kommun och beror även på var i kommunen det gäller. Man bör också ta reda på underliggande markarbeten så inget skadas vid borrningen.

Bergspräckning i Stockholm underlättar bygget

Posted on november 27, 2020 in Bergsprängning

Man utför oftast en bergsprängning på grund av att man vill få en planare yta eller få bort stenblock vid ett bygge. Om vi ser på våra järnvägar, så har man fått göra bergsprängning på många ställen, detta då Sverige är ganska bergigt och backigt och detta inte är det bästa för tågen. Ibland räcker det att man gör en bergspräckning, och då blir det ingen explosion. 

Bergsprängning kan även utföras för att man vill bygga ett garage eller förstora en parkering. Där finns även de som vill ha en inbyggd pool där man behöver göra en bergsprängning. Vid byggen kan bergsprängning ge många möjligheter.

 

Hur viktigt är det?

Beroende på vad man ska göra och hur svårt samt stort det är kan det ibland räcka med en bergspräckning. Bergspräckning i Stockholm innefattar inte en explosion. Man tar bort mindre stenar och knallar. Detta fungerar när det inte är något stort som behövs tas bort.

Den viktigaste skillnaden är att vid bergsprängning blir det en explosion. För att inte berget ska smällas i bitar som flyger iväg använder man sig av en sprängmatta. Allt detta måste noggrant gås igenom för att se till att man följer säkerhetsreglerna. 

 

Säkerheten är viktig

En bergsprängning utförs av duktig personal. Detta är inget man ger sig på om man inte är utbildad och kunnig inom arbetet. Det finns en del osäkerhetsfaktorer kring jobbet. Till exempel behöver man en sprängmatta som förhindrar stenarna att flyga. 

Man måste även varna människorna innan att sprängning kommer att ske. Även fast man idag kan använda sig av en tystare explosion så kan det ändå låta en hel del och dessutom skaka i marken. Det finns även en begränsning på hur nära allmänheten får komma. Anlita ett professionellt företag som exempelvis http://gnestabergbyggare.se/ så kan de utföra din bergsprängning på rätt sätt.